CENTRUM ARTYSTYCZNE ELJAZZ                                                              PROGRAM    TEAM    EVENTS      MENU      GALERIA      KONTAKT    

 

 

Ekspozycja 1

Tytuł: KOD CYWILIZACYJNY

Technika: Fotografia bezkamerowa, luksografia.

Autor: Kinga Eliasz

Miejsce: Eljazz Club - sala barowa, Ogród Sztuki Eljazz;

Godziny otwarcia: 16.00-02.00

Opis projektu:  Kod jest przedstawiony w postaci znaków graficznych, powstałych przez odciśnięcie tworzyw opakowaniowych, składających się na różnorodny zapis. Ten jednoklasowy system znaków, stanowi rodzaj kodów otwartych, do którego ciągle można wprowadzać nowe elementy. Tak różnorodny graficznie zapis stanowi ciąg składników sygnału, kombinacji sygnałów elementarnych, np. plam, linii, form geometrycznych, znaków utworzonych przez silne kontrasty walorowe. Kod graficzny stanowi ukryty zapis mówiący o degradacji środowiska naturalnego przez duże aglomeracje miejskie. W projekcie wykorzystuje się najbardziej groźne dla środowiska naturalnego odpady cywilizacyjne powiązane z kulturą materialną społeczeństwa miejskiego 2 połowy XX w., wykonane z tworzyw sztucznych z podziałem na rodzaje tworzyw oraz z wykorzystaniem tworzyw opakowaniowych:
PE – polietylen, PE-LD – polietylen niskociśnieniowy, PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy, PP – polistyren, PS-E – polistyren spieniony (styropian), PW – poliwęglan, PCW (PVC) – polichlorek winylu, PETF – poliestry, PA – poliamid.

Ekspozycja 2

Autor: VIOLKA KUŚ

Tytuł: OBIEKTY UŻYTKOWE W FORMIE BEZ POWTÓRKI, W EDYCJI1/1

Miejsce: Eljazz Restaurant - sala zielona,

OBIEKTY UŻYTKOWE W FORMIE BEZ POWTÓRKI, W EDYCJI1/1
W zielonym pokoju będzie można zobaczyć fotografie z obiektami z 3 kategorii dizajnu, jaki proponuje violka kuś / www.violkakus.pl
ARTbag - torba podręczna z nadrukiem dzieła sztuki najnowszej,
PROOFbag - torba podręczna - obszar poszukiwań formy i materiałów do produkcji ARTbag,
ODPAD - projekt recycling'owy - dodatki do stroju miejskiego dla kobiet i mężczyzn.
Ekspozycji będzie towarzyszył opis w/w kategorii obiektów.
Dla odbiorców będą do pobrania materiały reklamowe.

Zapraszamy do sklepu: http://proofbag.istore.pl 
i na stronę facebook'a pod hasłem:"PROOFbag/ARTbag-formy wzornicze z dobrą sztuką".

Miejsce: Eljazz Restaurant - sala fioletowa,

 

 


Ekspozycja 4

Autor: Tomasz Dobiszewski,  Mateusz Pęk, Katarzyna Zabłocka , grupa Łódź Kaliska, Kinga Eliasz , siostry Kuś, Anetta & Violka.
Tytuł: JEDEN PIES, Wystawa 6 dekad opartych o medium fotograficzne

Miejsce: Eljazz Restaurant - sala srebrna,

 

Godziny otwarcia: 12.00-22.00